De groussen Orchester vun der Schëfflenger Musek besteet aktuell aus 45 Musikanten. Säit September 2018 steet den Orchester ënnert der Leedung vum Eric Gherardi.

Den Orchester huet am Joer ronn 50 Aktivitéiten. Nieft den traditionelle Rendez-vous’en wéi Cortègen, den Hämmelsmärsch, Prozessiounen a Concerten, hu mir verschidde musikalesch Héichpunkten.

Mee net nëmmen ob de musikaleschen Aspekt gëtt vill wäert geluecht, och de soziale Kontakt kennt net ze kuerz. Sou ginn et nieft onse musikaleschen Aktivitéiten ëmmer erëm aner Aktivitéiten. Sief dat den 1. Mee, Ausfluch (2019 war Schëfflenger Musek ob Hamburg), eng sportlech Aktiviteit oder einfach eppes no der Prouf zesummen drénke goe wou een sech austausche kann.